Produktinformation:

På collection12.com oplyses varens væsentlige egenskaber, for yderligere oplysninger eller spørgsmål til eksisterende oplysninger kan der sendes en mail til collection12.com via dk1@collection12.com.

 

Priser:

Alle priserne er dagspriser og kun gældende på bestillingsdagen. Priserne ændres løbende. Køber bliver faktureret til den pris, der er gældende på bestillingsdagen, såfremt Collection 12 ApS accepterer ordren. Alle priser er vist inkl. moms.

 

Bestilling:

Præsentation af varer sammen med en pris på Collection12.com er ikke et bindende tilbud, men blot en opfordring til at gøre tilbud. Købers bestilling af varer fra Collection12.com udgør ikke en bindende accept, men derimod et bindende tilbud til Collection12.com om at købe varen på de oplyste vilkår.

 

En bindende aftale mellem køber og Collection12.com er først indgået, når Collection12.com ved en ordrebekræftelse accepterer det af køber afgivne tilbud.

 

Betaling:

De kontooplysninger du indtaster ved køb af varer bliver sendt direkte til PBS i krypteret form (SSL) som det kun er dig og PBS der kan læse. Der er således ingen andre der ser eller gemmer oplysningerne om dig. Ved køb med Dankort eller kreditkort trækkes beløbet fra din konto så snart varen afgår fra Collection12.com.

 

Risikoen for hændelig undergang eller forringelse:

Først på det tidspunkt, hvor de bestilte varer er kommet i købers besiddelse, overgår risikoen for, at de bestilte varer går til grunde eller beskadiges på grund af hændelige forhold, til køber.

 

Reklamation:

Du har 24 måneders reklamationsret. Undersøg varen snarest muligt efter modtagelsen. Varen skal være uåbnet. Varen skal sendes til Collection12 APS,  Købmagergade 3, 4. sal, København K 1150. Sender betaler fragt.

 

Levering:

Leveringstid er normalt max. 5 hverdage for standardvarer og normalt max. 10-15 hverdage på særfremstillede varer. I ferier og helligdagsperioder vil leveringstiden kunne være af længere varighed. 

Ved levering på Bornholm og andre ikke brofaste øer samt i udlandet opkræves særskilt transporttillæg.

Er der ingen hjemme ved leveringen, og afsætning på adressen ikke er aftalt, tages varen med retur. I så fald betragtes varen som afleveret, og Collection12 ApS er berettiget til at modtage det erlagte beløb fra kunden. Ved omlevering sker dette for kundens regning ved forudbetaling.

 

Ansvarsfraskrivelse og garanti:

Collection12.com har gjort det nemt for dig at få relevant information på andre hjememsider igennem links. Disse hjememsider er uden for Collection12.com’s kontrol. Vi kan derfor på ingen måde drages til ansvar for indholdet på disse sider.

Oplysninger om de bestilte varer fra sådanne hjemmesider indgår ikke i beskrivelsen af de bestilte varer i aftalen mellem køber og Collection12.com, varerne opfylder således købers forventninger, såfremt de svarer til Collection 12 ApS’ egen beskrivelse.

Sælger er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af at de bestilte varer kommer for sent frem til køber, eller de bestilte varer lider af mangler, når forsinkelsen eller manglerne skyldes købers handling eller undladelse eller forhold som ligger uden for Collection12.com’s kontrol, fx krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende.

Collection12.com afgiver ikke selvstændig garanti for de bestilte varer, og køber opnår kun de garantier, som producenten udsteder over for Køber.

 

Fortrydelsesret:

Meddeler køber Collection 12 ApS, at køber har fortrudt sit køb inden 14 dage efter levering, tilbagebetaler Collection12.com det modtagne beløb ved tilbage levering af varen.

Varer der returneres uden frankering eller på efterkrav, nægtes modtagelse. Ved returnering bedes du bruge Post Danmark - ikke alternative pakke distributører. Da det gør det muligt at spore varen hvis den skulle blive væk under returforsendelse. Du bør sende varen forsvarligt emballeret - sammen med en kopi af fakturaen og skriv venligst tydeligt at du ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten og at du derfor ønsker af få tilbagebetalt varens pris. Vi anbefaler at du sender varen retur som forsigtig pakke med Post Danmark.

Du kan også fortryde dit køb ved at nægte modtagelse af forsendelsen.

Disse returregler gælder alle varer solgt som fjernsalg (til private) - det gælder ikke varer afhentet i vor butik og heller ikke varer solgt til virksomheder.

Collection12 betaler de modtagne beløb, når den returnerede varer modtages i ubrugt og ubeskadiget stand.

Du kan efter første måned fortryde dit medlemsskab. Collection12 Aps tilbagebetaler værdien for det resterende medlemsskab. 

 

Alkohol til personer under 18 år:

Det er forbudt at sælge øl, vin, spiritus og øvrige drikkevarer med mere end 16,5% alkohol til personer under 18 år. Ved godkendelse af handelsbetingelserne bekræftes det, at man er over 18 år, såfremt man køber alkohol.

 

Hjemmesiden www.collection12.com drives af firmaet:

 

Collection 12 APS 
CVR nr: 3540 0095
TLF. +45.2536.7072
Købmagergade 3, 4. sal
København K 1150

 

Forbehold for ændringer:

Collection 12 ApS forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for denne website. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om der er sket ændringer.

 

Links:

PBS - Pengeinstitutternes Betalings Service www.pbs.dk 

FDIH / Forbrugerrådet www.fdih.dk
Forbrugerstyrelsen www.forbruger.dk 
Forbrugerrådet www.forbrugerraadet.dk 
Forbrugerinformation www.forbruger.dk